ප්රධාන වශයෙන් නව ඖෂධ අතරමැදි සංවර්ධනය හා නිෂ්පාදනයෙහි නිරත වේ

පිළිකා මර්දන, හෘද වාහිනී, මානසික රෝග සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍රවල නිරත වේ

top_03
head_bg1

Princechem Intermediate ANQING කර්මාන්ත ශාලාව මාර්තු 12 වන දින කොටස් හිමියන්ගේ රැස්වීමක් පවත්වන ලදී.

news (3)
news (4)
news (2)
news (1)

පසු කාලය: අප්‍රේල්-03-2021
ඉඟි